SEC, Filios Scholengroep en SAAM verlengen sportieve samenwerking binnen het onderwijs

De Filios Scholengroep en Stichting SAAM slaan ook de komende 2,5 jaar de handen ineen met het Sport Expertise Centrum. Marc Ghering (directeur SEC), Sandra Beuving (SAAM) en Archel Kerkhof (namens College van Bestuur Filios Scholengroep) zetten vandaag een handtekening onder een meerjarige samenwerkingsovereenkomst waarmee zij de meerwaarde van betekenisvol bewegingsonderwijs in combinatie met een positieve sport-/spelervaring onderstrepen.

De samenwerking is specifiek gericht op het tot stand brengen van een doorlopende kwaliteitsslag binnen het (bewegings)onderwijs op de vijftien Osse SAAM- en negen Osse Filios-scholen. De individuele wensen/behoeften van de scholen staan centraal, waardoor de inhoud van de samenwerking per school wisselend kan zijn.

De samenwerkingsovereenkomst, die de periode van januari 2019 t/m juli 2021 bestrijkt, stelt de scholen in de gelegenheid om voordelig een sportprofessional in te huren via het SEC. Deze professional, combinatiefunctionaris genoemd, kan daarbij gericht ondersteuning bieden in de vorm van het verzorgen van gymlessen, tussenschoolse sport, maar (bijvoorbeeld in de doorontwikkeling naar mogelijke Kindcentra) ook peuter-/kleuterlessen of naschoolse sport. De exacte wens met het oog op het schooljaar 2019-2020 wordt in het voorjaar in nauw overleg met de scholen vastgesteld.

Marc Ghering, directeur van het SEC, is blij met de samenwerking: Sport- en gezondheidsbesef kun je niet vroeg genoeg leren. De beste plek om kennis te maken met verschillende vormen van sport en bewegen én om bewustwording voor een gezonde leefstijl te creëren, is dan ook op school. En dan vooral bij kinderen voor wie gezond eten, leven en bewegen niet de meest vanzelfsprekende keus is. Met de ondertekening van deze meerjarige samenwerking omarmen SAAM en Filios Scholengroep de professionele ondersteuning die wij als SEC bieden; iets waar wij natuurlijk enorm trots op zijn!”

Ook Sandra Beuving van SAAM en Archel Kerkhof van Filios Scholengroep zijn tevreden over de samenwerking: “Mooi dat we met de professionals van SEC verder kunnen werken aan lekker bewegen en gezond leven. SEC helpt ons bij het maken van een kwaliteitsslag. Daarnaast zorgt de inzet van de sportprofessionals voor minder werkdruk bij onze collega’s.”