Sportaanbieders gaan samen aan de slag voor een inclusief sportaanbod

Op dinsdag 22 september stond het thema ‘Inclusief sporten’ centraal in de Nationale Sportweek van NOC*NSF. Het Sport Expertise Centrum vulde dit thema in door een werksessie ‘Uniek Sporten op de Rusheuvel’ te organiseren voor bestuurders, trainers en coaches van sportverenigingen. Samen met hen brainstormden we over de toekomst van het aangepaste sportaanbod op en rondom Sportpark de Rusheuvel. Wat gaat goed en wat kan beter? Hoe kunnen we het aangepast aanbod versterken en uitbreiden? Als de krachten gebundeld worden, kunnen er nog meer Ossenaren gaan bewegen op het grootste sportpark van Oss. Samen met de sportaanbieders kwamen we tijdens deze werksessie tot de conclusie dat we gezamenlijk aan de slag gaan. Er zijn goede ideeën ontstaan om door te praten over de samenwerking op verschillende vlakken. Hierbij gaat het SEC een ondersteunende en ontzorgende rol innemen

Op 24 november komen de sportverenigingen weer bij elkaar voor een vervolgbijeenkomst. Wil je meer weten over de werksessie van 22 september of meedenken tijdens de vervolgbijeenkomst? Neem dan contact op met Stef Theijssen via: stef@sport-expertise-centrum.nl.

In het Osse Sportakkoord is in samenwerking met lokale sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven en de gemeente de ambitie opgesteld om zoveel mogelijke Ossenaren te laten bewegen voor een gezond leven. Meer informatie over het Osse Sportakkoord vind je hier. In 2025 is het sport- en beweegaanbod inzichtelijk en toegankelijk voor alle inwoners van 0 tot 100 jaar (regulier en kwetsbaar). Het is daarom dan ook erg belangrijk dat er wordt nagedacht over de toekomst van het aangepast sportaanbod. Uit onderzoek blijkt dat de sportdeelname van mensen met een beperking achterblijft op de reguliere sportdeelname. Een aantal veelvoorkomende belemmeringen zijn het vervoer van en naar sportparken, de mismatch tussen vraag en aanbod en te weinig vrijwilligers die het sportaanbod mogelijk maken.

Met de bovenstaande belemmeringen in het achterhoofd, werd er samen gebrainstormd over de toekomst van het aangepast sportaanbod. Tijdens deze avond kwam naar voren dat de sportaanbieders op Sportpark de Rusheuvel erg trots zijn op de sportdeelname en prestaties van de aangepaste sporters. De doelgroep heeft de keuze uit een divers sportaanbod dat mogelijk wordt gemaakt door de inzet van vrijwilligers en stagiaires. Verder werd opgehaald dat er meer samengewerkt kan worden op het gebied van communicatie (zowel intern als naar de doelgroep), op het gebied van kennisdeling en op het gebied van sport- en activiteitenaanbod, zodat iedereen kan bewegen voor een gezond leven op het grootste sportpark in Oss.