Werksessies tijdens Nationale Sportweek

We organiseren 3 verschillende werksessies in de Nationale Sportweek. De Nationale Sportweek vindt dit jaar plaats van 18 september t/m 27 september. Tijdens deze week staat elke dag in het teken van een ander thema. We organiseren werksessies die aansluiten bij het thema van de dag. Tijdens deze werksessies wordt de verbinding gelegd naar de ambities uit het Osse Sportakkoord. Voor meer informatie over de sessies kun je contact opnemen met hans@sport-expertise-centrum.nl.

Dinsdag 22 september: Werksessie Inclusief sporten en bewegen
Samen met bestuurders, trainers en coaches brainstormen we over de toekomst van het aangepaste sportaanbod op en rondom Sportpark de Rusheuvel. Wat gaat goed en wat kan beter? Hoe kunnen we het aangepast aanbod versterken en uitbreiden? Als we de krachten bundelen, kunnen nog meer Ossenaren gaan bewegen op het grootste sportpark van Oss.
 
Woensdag 23 september: Werksessie Vaardig in Bewegen
Tijdens deze sessie gaan we in gesprek met bestuurders en directeuren van het basisonderwijs over het belang van motorisch vaardige kinderen. Hoe kunnen we er samen voor zorgen dat kinderen meer en beter gaan bewegen? Zodat de kinderen er ook op latere leeftijd een actievere leefstijl op nahouden.
 
Donderdag 24 september: Werksessie Duurzame Sportinfrastructuur
Duurzame sportaccommodaties dragen bij aan een duurzame samenleving, daar zijn vele sportaanbieders zich al van bewust. Maar soms ontbreekt nog kennis en expertise om de juiste maatregelen te treffen. Wat kun je als sportaanbieder doen, zodat er winst wordt behaald voor de mens, het milieu én de clubkas? Nu en in de toekomst.

Wat is het Osse Sportakkoord?
Het Osse Sportakkoord is een lokale vertaling van het Nationaal Sportakkoord. Het Nationale Sportakoord is in 2018 gesloten door het ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport (VWS), de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG) en de sportbonden (NOC*NSF). Bij het Osse Sportakkoord zijn ruim 70 organisaties aangesloten. Van lokale sportaanbieders, maatschappelijke organisaties, het bedrijfsleven tot de gemeente.